Kalkulatoren for kroppsmasseindeks (BMI) kan brukes til å beregne BMI-verdi og tilsvarende vektstatus mens man tar hensyn til alder. Bruk kategorien “Metric Units” for International System of Units eller fanen “Andre enheter” for å konvertere enheter til enten amerikanske eller metriske enheter. Merk at kalkulatoren også beregner Ponderal-indeksen i tillegg til BMI, som begge diskuteres i detalj nedenfor.

Your BMI is

 

BMI introduksjon

BMI er en måling av en persons magerhet eller korpulens basert på høyde og vekt, og er ment å kvantifisere vevsmasse. Det er mye brukt som en generell indikator på om en person har en sunn kroppsvekt for høyden. Nærmere bestemt brukes verdien oppnådd fra beregningen av BMI for å kategorisere om en person er undervektig, normalvektig, overvektig eller fedme avhengig av hvilket område verdien faller mellom. Disse områdene av BMI varierer basert på faktorer som region og alder, og er noen ganger ytterligere delt inn i underkategorier som alvorlig undervektig eller svært alvorlig overvektig. Å være overvektig eller undervektig kan ha betydelige helseeffekter, så mens BMI er et ufullkomment mål på sunn kroppsvekt, er det en nyttig indikator på om ytterligere testing eller handling er nødvendig. Se tabellen nedenfor for å se de forskjellige kategoriene basert på BMI som brukes av kalkulatoren.